dcsimg

Brief Summary

  Ormosia coccinea: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Ormosia coccinea là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Aubl.) Jacks. miêu tả khoa học đầu tiên.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  7d6b143e155427e86d52550586785026

Comprehensive Description