Desmodium dichotomum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Desmodium dichotomum là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Willd.) DC. miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Desmodium dichotomum. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông đậu Desmodieae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Desmodium dichotomum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Desmodium dichotomum là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Willd.) DC. miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

二岐山蚂蝗 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Desmodium dichotomum

二岐山蚂蝗学名Desmodium dichotomum)为豆科山蚂蝗属下的一个种。

参考资料

扩展阅读

 src= 維基物種中有關二岐山蚂蝗的數據


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

二岐山蚂蝗: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

二岐山蚂蝗(学名:Desmodium dichotomum)为豆科山蚂蝗属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑