dcsimg
7.calphotos 0000 0000 0916 0440.130x130
Life » » Plants » » Legumes »

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Brief Summary

    Vachellia caven: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Vachellia caven là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Molina) Seigler & Ebinger mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.

Comprehensive Description