Description

provided by eFloras
Herbs perennial, low, tufted. Rhizome robust, terete. Flowering stems 2–5 cm tall. Radical leaves 0.5–15 cm including petiole; stipules brown, dilated, membranous, abaxially pilose; petiole white pilose; leaf blade 3-foliolate; leaflets green on both surfaces, obovate-oblong, 5–8 × 3–4 mm, both surfaces white pilose, base cuneate, apex truncate and 3-dentate. Flowers 1(–3), usually unisexual, 4–8 mm in diam. Sepals 4, triangular-ovate, apex rounded or acute; epicalyx segments lanceolate or ovate, minute, nearly equaling sepals, apex acute to acuminate. Petals 4, pale yellow, obovate-oblong, nearly equaling or slightly longer than sepals. Stamens 4, inserted away from broad, 4-fid disk. Style lateral. Achenes glabrous. Fl. and fr. May–Aug.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 9: 331 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Himalaya (Kashmir, Nepal, Sikkim), Tibet.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal Vol. 0 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal @ eFloras.org
author
K.K. Shrestha, J.R. Press and D.A. Sutton
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Qinghai, Xinjiang, Xizang [Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia (W Siberia), Sikkim; C Asia].
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 9: 331 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Elevation Range

provided by eFloras
4500-6000 m
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal Vol. 0 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Annotated Checklist of the Flowering Plants of Nepal @ eFloras.org
author
K.K. Shrestha, J.R. Press and D.A. Sutton
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat

provided by eFloras
Forests, meadows on mountain slopes, rock crevices; 3000--5400 m.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 9: 331 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Synonym

provided by eFloras
Dryadanthe bungeana Ledebour; D. tetrandra (Bunge) Juzepczuk; Potentilla tetrandra (Bunge) J. D. Hooker.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 9: 331 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Sibbaldia tetrandra ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Sibbaldia tetrandra là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được Bunge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Sibbaldia tetrandra. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông Ủy lăng này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Sibbaldia tetrandra: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Sibbaldia tetrandra là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được Bunge miêu tả khoa học đầu tiên năm 1835.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

四蕊山莓草 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Sibbaldia tetrandra
Bunge

四蕊山莓草学名Sibbaldia tetrandra)为蔷薇科山莓草属的植物。分布在俄罗斯中亚地区以及中国大陆新疆西藏青海等地,生长于海拔3,000米至5,400米的地区,见于林下、山坡草地以及岩石缝中,目前尚未由人工引种栽培。

参考文献

  • 昆明植物研究所. 四蕊山莓草. 《中国高等植物数据库全库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-02-25]. (原始内容存档于2016-03-05).
小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

四蕊山莓草: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

四蕊山莓草(学名:Sibbaldia tetrandra)为蔷薇科山莓草属的植物。分布在俄罗斯中亚地区以及中国大陆新疆西藏青海等地,生长于海拔3,000米至5,400米的地区,见于林下、山坡草地以及岩石缝中,目前尚未由人工引种栽培。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑