dcsimg
Life » » Plants » » Zamiaceae »

Encephalartos septentrionalis Schweinf. ex Eichler

Brief Summary

    Encephalartos septentrionalis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Encephalartos septentrionalis là một loài thực vật hạt trần trong họ Zamiaceae. Loài này được Schweinf. ex Eichler mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.

Comprehensive Description