dcsimg

Brief Summary

  Galatella amani: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Galatella amani là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Post) Grierson mô tả khoa học đầu tiên năm 1975.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  c7195342a5ac5328cf0c0c8ff77c77f4

Comprehensive Description