Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
II, III, IV, V, RM, VI
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Chaetanthera limbata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chaetanthera limbata là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (D.Don) Less. mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Chaetanthera limbata. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Chaetanthera limbata  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Chaetanthera limbata


Bài viết phân họ cúc Mutisioideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Chaetanthera limbata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chaetanthera limbata là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (D.Don) Less. mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI