dcsimg
Life » » Plants » » Composite family »

Smallanthus macroscyphus (Baker ex Baker) A. Grau

Brief Summary

    Smallanthus macroscyphus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Smallanthus macroscyphus là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Baker ex Baker) A.Grau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1999.

Comprehensive Description