dcsimg

Carduus nigrescens ( French )

provided by wikipedia FR
Carduus nigrescens, le Chardon noirâtre ou Chardon noircissant est une plante herbacée méditerranéenne de la famille des Astéracées.

Liste des sous-espèces et variétés

Selon The Plant List (3 mars 2014)[1] :

  • sous-espèce Carduus nigrescens subsp. australis (Nyman) Greuter ;
  • sous-espèce Carduus nigrescens subsp. vivariensis (Jord.) Bonnier & Layens.

Selon Tropicos (3 mars 2014)[2] (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :

  • sous-espèce Carduus nigrescens subsp. assoi Willk ;
  • sous-espèce Carduus nigrescens subsp. hispanicus (Franco) O. Bolòs & Vigo ;
  • variété Carduus nigrescens var. assoi (Willk.) O. Bolòs & Vigo.

Notes et références

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Carduus nigrescens: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR
Carduus nigrescens, le Chardon noirâtre ou Chardon noircissant est une plante herbacée méditerranéenne de la famille des Astéracées.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Carduus nigrescens ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Carduus nigrescens là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Vill. mô tả khoa học đầu tiên năm 1779.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Carduus nigrescens. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Carduus nigrescens  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Carduus nigrescens


Bài viết tông cúc Cardueae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Carduus nigrescens: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Carduus nigrescens là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Vill. mô tả khoa học đầu tiên năm 1779.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI