dcsimg

Brief Summary

    Bidens baumii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bidens baumii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (O.Hoffm.) Sherff mô tả khoa học đầu tiên năm 1915.

Comprehensive Description