dcsimg
Life » » Plants »

Helichrysum dunense O. M. Hilliard

Brief Summary

    Helichrysum dunense: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Helichrysum dunense là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Hilliard mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.

Comprehensive Description