dcsimg

Brief Summary

    Senecio barbarae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Senecio barbarae là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Cabrera miêu tả khoa học đầu tiên năm 1974.

Comprehensive Description