dcsimg
Life » » Plants » » Composite family »

Achillea rupestris Huter

Brief Summary

  Achillea rupestris: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Achillea rupestris là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Huter & al. mô tả khoa học đầu tiên năm 1878.

Comprehensive Description

Distribution

  Distribution ( Spanish; Castilian )
  provided by IABIN
  Chile Central