dcsimg

Woodsia subcordata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Woodsia subcordata là một loài dương xỉ trong họ Woodsiaceae. Loài này được Turcz. mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Woodsia subcordata. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2014.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến họ dương xỉ Woodsiaceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Woodsia subcordata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Woodsia subcordata là một loài dương xỉ trong họ Woodsiaceae. Loài này được Turcz. mô tả khoa học đầu tiên năm 1832.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

等基岩蕨 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
Antistub.svg
本条目需要擴充。(2018年9月13日)
请協助改善这篇條目,更進一步的信息可能會在討論頁扩充请求中找到。请在擴充條目後將此模板移除。
二名法 Woodsia subcordata

等基岩蕨学名Woodsia subcordata)为岩蕨科岩蕨属下的一个种。

参考资料

扩展阅读

 src= 維基物種中有關等基岩蕨的數據


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

等基岩蕨: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

等基岩蕨(学名:Woodsia subcordata)为岩蕨科岩蕨属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑