Microphysidae ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Microphysidae er en familie av insekter som tilhører tegene, en gruppe av nebbmunner. Disse små tegene er rovdyr som suger ut kroppsvæsker fra ulike smådyr. De ligner mest på nebbteger (Anthocoridae), men ser ut til å være nærmere beslektet med bladtegene (Miridae).

Gruppen omfatter ca. 30 kjente arter fordelt på fem slekter. Det er funnet 17 arter i Europa og fire i Norge. Alle beskrevne arter lever i Holarktis, men det er kjent en, til nå ubeskrevet, art fra Sør-Afrika.

Utseende

Små (1 – 3 mm), gjerne brunlige teger. Særlig nymfene er påfallende pæreformede sett ovenfra. Hodet er lengre enn bredt, med små fasettøyne. Hos de palearktiske artene er det stor forskjell mellom kjønnene: hannene er gjerne slanke og langvingede, hunnene trinne med reduserte vinger. De artene som lever i Nord-Amerika har mye mindre forskjeller mellom kjønnene.

Levevis

Microphysidae finnes ofte på barken av trær, sørlig om den er kledt med lav og moser. De er rovdyr som lever av ulike små leddyr, for eksempel midd og spretthaler. De kan også finnes mellom løvstrø på bakken. Vanligvis finner man ikke kjønnene sammen, hanner og hunner har muligens noe forskjellig biologi.

Systematisk inndeling med norske arter

Treliste

Kilder

Eksterne lenker

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Microphysidae: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Microphysidae er en familie av insekter som tilhører tegene, en gruppe av nebbmunner. Disse små tegene er rovdyr som suger ut kroppsvæsker fra ulike smådyr. De ligner mest på nebbteger (Anthocoridae), men ser ut til å være nærmere beslektet med bladtegene (Miridae).

Gruppen omfatter ca. 30 kjente arter fordelt på fem slekter. Det er funnet 17 arter i Europa og fire i Norge. Alle beskrevne arter lever i Holarktis, men det er kjent en, til nå ubeskrevet, art fra Sør-Afrika.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO