dcsimg

Brief Summary

    Ophioglossum ovatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Ophioglossum ovatum là một loài dương xỉ trong họ Ophioglossaceae. Loài này được Bory mô tả khoa học đầu tiên năm 1804.

Comprehensive Description