dcsimg

Brief Summary

    Julliljesläktet: Brief Summary ( Swedish )
    provided by wikipedia SV

    Julliljesläktet (Blandfordia) är det enda släktet inom familjen julliljesväxter (Blandfordiaceae). Alla de fyra arterna förekommer i Australien.

Comprehensive Description