539.bbyuk img 5789 1344020404 jpg.130x130
Life » » Plants » » Polypody family »

Leathery Polypody

Polypodium scouleri Hook. & Grev.

539.bbyuk img 5789 1344020404 jpg
Biodiversity Institute of ontario. Year: 2012.   cc-by-nc-sa-3.0

Polypodium scouleri (Leathery Polypody) is a species of plant in the family Polypodiaceae.

EOL has data for 5 attributes, including: