dcsimg
Life » » Amoeboid protists » Tubulinea » » Flabellulidae »

Paraflabellula hoguae (Sawer 1975) Page & Willumsen 1983

Paraflabellula hoguae is a species of amoeboid protist in the family Flabellulidae.