dcsimg

Hybogasteraceae

provided by wikipedia EN

The Hybogasteraceae are a family of fungi in the order Russulales. The family consists of a single genus, Hybogaster, only known from southern Chile, and associated with living Nothofagus trees.[1]

References

  1. ^ Singer R. (1964). New genera of fungi — XII: Hybogaster. Sydowia 17: 13-16.
  • Cannon PF, Kirk PM (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hybogasteraceae: Brief Summary

provided by wikipedia EN

The Hybogasteraceae are a family of fungi in the order Russulales. The family consists of a single genus, Hybogaster, only known from southern Chile, and associated with living Nothofagus trees.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hybogasteraceae ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Hybogasteraceae es una familia monotípica de hongos del orden Russulales, tiene 1 géneros, Hybogaster y 1 especies, Hybogaster giganteus.[1]

Referencias

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Hybogasteraceae: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Hybogasteraceae es una familia monotípica de hongos del orden Russulales, tiene 1 géneros, Hybogaster y 1 especies, Hybogaster giganteus.​

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Hybogaster giganteus ( Ukrainian )

provided by wikipedia UK
  1. Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. Dictionary of the Fungi. — 10th ed. — Wallingford : CABI, 2008. — С. 609. — ISBN 0-85199-826-7.
  2. Cannon PF, Kirk PM. Fungal Families of the World. — Wallingford : CABI, 2007. — С. 163. — ISBN 0-85199-827-5.
  3. Singer R. New genera of fungi — XII: Hybogaster // Sydowia. — 1964. — Т. 17. — С. 12-15.
  4. Miller SL, Larsson E, Larsson KH, Verbeken A, Nuytinck J. Perspectives in the new Russulales // Mycologia. — 2006. — Т. 98, вип. 6 (листопад-грудень). — С. 960-970. — DOI:10.3852/mycologia.98.6.960.

Зовнішні посилання


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Автори та редактори Вікіпедії
original
visit source
partner site
wikipedia UK

Hybogaster giganteus: Brief Summary ( Ukrainian )

provided by wikipedia UK
Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. Dictionary of the Fungi. — 10th ed. — Wallingford : CABI, 2008. — С. 609. — ISBN 0-85199-826-7. Cannon PF, Kirk PM. Fungal Families of the World. — Wallingford : CABI, 2007. — С. 163. — ISBN 0-85199-827-5. Singer R. New genera of fungi — XII: Hybogaster // Sydowia. — 1964. — Т. 17. — С. 12-15. Miller SL, Larsson E, Larsson KH, Verbeken A, Nuytinck J. Perspectives in the new Russulales // Mycologia. — 2006. — Т. 98, вип. 6 (листопад-грудень). — С. 960-970. — DOI:10.3852/mycologia.98.6.960.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Автори та редактори Вікіпедії
original
visit source
partner site
wikipedia UK

Hybogasteraceae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hybogasteraceae là một họ nấm trong hộ Russulales. Họ này chỉ có một chi Hybogaster chỉ được tìm thấy ở miền nam Chile, và cộng sinh với các cây còn sống của Nothofagus.[1]

Tham khảo

  1. ^ Singer R. (1964). New genera of fungi — XII: Hybogaster. Sydowia 17: 13-16.
  • Cannon PF, Kirk PM. (2007). Fungal Families of the World. Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-827-5.


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hybogasteraceae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hybogasteraceae là một họ nấm trong hộ Russulales. Họ này chỉ có một chi Hybogaster chỉ được tìm thấy ở miền nam Chile, và cộng sinh với các cây còn sống của Nothofagus.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI