dcsimg
Life » » Plants » » Sour plum family »

Heisteria densifrons Engl.

Brief Summary

    Heisteria densifrons: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Heisteria densifrons là một loài thực vật có hoa trong họ Olacaceae. Loài này được Engl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1872.

Comprehensive Description