dcsimg
Life » » Plants »

Urochloa trichopodioides (Mez & K. Schum.) S. M. Phillips & S. L. Chen

Brief Summary

    Urochloa trichopodioides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Urochloa trichopodioides là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Mez & K.Schum) S.M.Phillips & S.L.Chen mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.

Comprehensive Description