dcsimg

Brief Summary

    Urochloa echinolaenoides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Urochloa echinolaenoides là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Stapf miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.

Comprehensive Description