dcsimg
Life » » Plants » » True grasses »

Enneapogon lindleyanus (Domin) C. E. Hubb.

Brief Summary

    Enneapogon lindleyanus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Enneapogon lindleyanus là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Domin) C.E.Hubb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.

Comprehensive Description