dcsimg

Brief Summary

  Enneapogon decipiens: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Enneapogon decipiens là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Kakudidi mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  15161a94189afd38e52c903b5debcffe

Comprehensive Description