dcsimg
Life » » Plants » » True grasses »

Enneapogon caerulescens (Gaudich.) N. T. Burb.

Brief Summary

    Enneapogon caerulescens: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Enneapogon caerulescens là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Gaudich.) N.T.Burb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1941.

Comprehensive Description