dcsimg

Brief Summary

  Ammannia latifolia: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Ammannia latifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Lythraceae. Loài này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.

Comprehensive Description

Distribution

  Distribution ( Spanish; Castilian )
  provided by IABIN
  VII