dcsimg

Brief Summary

    Dactyloctenium capitatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dactyloctenium capitatum là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được A.Camus mô tả khoa học đầu tiên năm 1946.

Comprehensive Description