dcsimg
Life » » Plants »

Sacciolepis tenuissima C. E. Hubb.

Brief Summary

    Sacciolepis tenuissima: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sacciolepis tenuissima là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được C.E.Hubb. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1927.

Comprehensive Description