dcsimg
Life » » Plants »

Pseudosasa owatarii (Makino) Makino ex Nakai

Brief Summary

    Pseudosasa owatarii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pseudosasa owatarii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Makino) Makino miêu tả khoa học đầu tiên năm 1920.

Comprehensive Description