dcsimg
Life » » Plants »

Hyparrhenia anemopaegma Clayton

Brief Summary

    Hyparrhenia anemopaegma: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Hyparrhenia anemopaegma là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Clayton mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.

Comprehensive Description