dcsimg
Life » » Plants »

Bouteloua distans Swallen

Brief Summary

    Bouteloua distans: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bouteloua distans là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Swallen mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.

Comprehensive Description