dcsimg
Life » » Plants » » True grasses »

Bromus attenuatus Swallen

Brief Summary

    Bromus attenuatus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bromus attenuatus là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Swallen mô tả khoa học đầu tiên năm 1950.

Comprehensive Description