Creatures » » Plants » » True Grasses »

Pennisetum pumilum Hack. ex Engl.

Pennisetum pumilum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pennisetum pumilum là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Hack. ex Engl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Pennisetum pumilum. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Paniceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Pennisetum pumilum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Pennisetum pumilum là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Hack. ex Engl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1892.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI