dcsimg
539.vpsbc v233469 1376592088 jpg.130x130
Life » » Plants » » Umbellifers »

Lomatium sandbergii (J. M. Coult. & Rose) J. M. Coult. & Rose

Brief Summary

    Lomatium sandbergii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Lomatium sandbergii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (J.M.Coult. & Rose) J.M.Coult. & Rose mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.

Comprehensive Description