dcsimg
Life » » Plants » » Nightshades »

Cestrum pauciflorum Willd. ex Roem. & Schult.

Brief Summary

    Cestrum pauciflorum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cestrum pauciflorum là loài thực vật có hoa trong họ Cà. Loài này được Willd. ex Roem. & Schult. mô tả khoa học đầu tiên năm 1819.

Comprehensive Description