Image of Hogvine
Creatures » » Plants » » Morning Glory Family »

Hogvine

Merremia umbellata (L.) Hallier f.

Bìm tán ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Bìm tán (danh pháp khoa học:Merremia umbellata)[1] là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm. Loài này được (L.) Hallier f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.[2]

Hình ảnh

Chú thích

  1. ^ http://cangio.vietbiodata.net/cgi-bin/detail.tcg?id=36
  2. ^ The Plant List (2010). Merremia umbellata. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về chủ đề Họ Bìm bìm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Bìm tán: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Bìm tán (danh pháp khoa học:Merremia umbellata) là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm. Loài này được (L.) Hallier f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

伞花茉栾藤 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Merremia umbellata
(Linn.) Hall. f. 亚种
  • 伞花茉栾藤 M. u. subsp. umbellata
  • 山猪菜 M. u. subsp. orientalis
 src=
Merremia umbellata ssp umbellata”

伞花茉栾藤学名Merremia umbellata)为旋花科鱼黄草属的植物。分布于巴拉圭墨西哥等地,目前尚未由人工引种栽培。

参考文献


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

伞花茉栾藤: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
 src= Merremia umbellata ssp umbellata”

伞花茉栾藤(学名:Merremia umbellata)为旋花科鱼黄草属的植物。分布于巴拉圭墨西哥等地,目前尚未由人工引种栽培。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑