dcsimg

Brief Summary

    Chloris humbertiana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Chloris humbertiana là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được A.Camus mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.

Comprehensive Description