Image of gymnosteris
Creatures » » Plants » » Phlox Family »

Small Flower Starlet

Gymnosteris parvula (Rydb.) Heller

Gymnosteris parvula

provided by wikipedia EN

Gymnosteris parvula is a flowering plant in the phlox family known by the common name smallflower gymnosteris. It is native to the western United States from California to Montana. This is a small annual herb growing a thin green to red-colored stem only a few centimeters tall. There are no leaves; the word gymnosteris comes from the Greek for "naked stem". Atop the stem is a large, fleshy inflorescence with red-tinged green bracts that serve as leaves. Within the lobular inflorescence are one to five small flowers, each less than a centimeter long. The yellow-throated flower has yellow or white oval-shaped lobes with pointed tips. It is self-pollinating.

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Gymnosteris parvula ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Gymnosteris parvula là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được A.Heller mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Gymnosteris parvula. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về chủ đề Bộ Thạch nam này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Gymnosteris parvula: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Gymnosteris parvula là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được A.Heller mô tả khoa học đầu tiên năm 1900.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI