dcsimg
542.14533471274.130x130
Life » » Plants » » Verbena family »

Stachytarpheta villosa (Pohl) Cham.

Brief Summary

    Stachytarpheta villosa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Stachytarpheta villosa là một loài thực vật có hoa trong họ Cỏ roi ngựa. Loài này được (Pohl) Cham. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1832.

Comprehensive Description