dcsimg
Life » » Plants »

Hyparrhenia figariana (Chiov.) Clayton

Brief Summary

    Hyparrhenia figariana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Hyparrhenia figariana là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Chiov.) Clayton mô tả khoa học đầu tiên năm 1969.

Comprehensive Description