dcsimg

Brief Summary

    Dichanthium fecundum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dichanthium fecundum là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được S.T.Blake mô tả khoa học đầu tiên năm 1944.

Comprehensive Description