dcsimg
Life » » Plants » » Plantain family »

Plantago scabra Moench

Brief Summary

    Plantago scabra: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Plantago scabra là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được Moench miêu tả khoa học đầu tiên năm 1794.

Comprehensive Description