dcsimg

Brief Summary

    Diaspídids: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
    provided by wikipedia CA

    Els diaspídids (Diaspididae) són una extensa família d'insectes hemípters de la superfamília Coccoidea. Consta d'unes 2.650 espècies distribuïdes en uns 400 gèneres. Les femelles membres d'aquesta família produeixen, com totes les cotxinilles, un escut protector però a més hi incorporen les exúvies dels dos primers estadis de desenvolupament i de vegades matèries fecals i fragments de la planta hoste com una mena d'armadura. Aquesta armadura queda tan ben fixada que roman enganxada després de la mort de l'insecte.

Comprehensive Description