Unresolved name

Melanis smithiae smithiae

Melanis smithiae smithiae is a subspecies of .