Unresolved name

Ochetorhynchus certhioides estebani

Ochetorhynchus certhioides estebani is a subspecies of .