dcsimg

Wetterfûgels ( Western Frisian )

provided by wikipedia emerging languages

De wetterfûgels (Latynske namme: Aequornithes) foarmje in noch rangleaze taksonomyske groep fan 'e klasse fan 'e fûgels (Aves), de ûnderklasse fan 'e moderne fûgels (Neornithes), de tuskenklasse fan 'e nijkakigen (Neognathae) en it boppeskift fan 'e nije fûgels (Neoaves). Ta dizze groep hearre seis skiften fûgels, wêrûnder de eiberteftigen (Ciconiiformes), lykas de earrebarre; de ginteftigen (Suliformes), lykas de ielskolfer; de pilekaaneftigen (Pelecaniformes), lykas de ielreager; de seedûkereftigen (Gaviiformes), lykas de bûnte seedûker; en de pinguineftigen (Sphenisciformes). As takson steane de wetterfûgels op ien rang mei trije soartgelikense groepen binnen de nije fûgels, nammentlik de trapfoarmigen (Otidimorphae) de hegere fûgels (Metaves) en de lânfûgels (Telluraves).

Groepsopbou

Boarnen, noaten en referinsjes

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia auteurs en redakteuren

Wetterfûgels: Brief Summary ( Western Frisian )

provided by wikipedia emerging languages

De wetterfûgels (Latynske namme: Aequornithes) foarmje in noch rangleaze taksonomyske groep fan 'e klasse fan 'e fûgels (Aves), de ûnderklasse fan 'e moderne fûgels (Neornithes), de tuskenklasse fan 'e nijkakigen (Neognathae) en it boppeskift fan 'e nije fûgels (Neoaves). Ta dizze groep hearre seis skiften fûgels, wêrûnder de eiberteftigen (Ciconiiformes), lykas de earrebarre; de ginteftigen (Suliformes), lykas de ielskolfer; de pilekaaneftigen (Pelecaniformes), lykas de ielreager; de seedûkereftigen (Gaviiformes), lykas de bûnte seedûker; en de pinguineftigen (Sphenisciformes). As takson steane de wetterfûgels op ien rang mei trije soartgelikense groepen binnen de nije fûgels, nammentlik de trapfoarmigen (Otidimorphae) de hegere fûgels (Metaves) en de lânfûgels (Telluraves).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia auteurs en redakteuren