dcsimg

Brief Summary

    Chenopodiopsis retrorsa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Chenopodiopsis retrorsa là một loài thực vật có hoa trong họ Huyền sâm. Loài này được Hilliard mô tả khoa học đầu tiên năm 1990.

Comprehensive Description