dcsimg

Agaricales ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Agaricales là một bộ nấm gồm hầu hết các dạng nấm lớn. Bộ này hiện có 33 họ còn sinh tồn, 413 chi và 13000 loài đã được miêu tả,[1] cùng với năm chi tuyệt chủng được biết tới qua hóa thạch.[1][5]

Phát sinh chủng loàiNhánh AgaricoidStrophariaceae s. str.Hymenogastraceae


InocybaceaeCrepidotaceae
TubarieaePanaeoleae

Gymnopileae

Cortinariaceae s. str.Bolbitiaceae


PsathyrellaceaeHydnangiaceae


Agaricaceae
NidulariaceaeCystodermateae

Nhánh Tricholomatoid
LyophyllaceaeEntolomataceae
Clitocybe candicans, C. subditopoda
Tricholomataceae
Dendrocollybia racemosa
Neohygrophorus angelesianus
Nhánh Catathelasma
MycenaceaeNhánh Marasmioid
OmphalotaceaeMarasmiaceae

Nhánh hydropoidCyphellaceae


Physalacriaceae
SchizophyllaceaeLachnellaceae

Nhánh Hygrophoroid


Hygrophoraceae
PterulaceaeTyphulaceae
Nhánh PluteoidPleurotaceaeAmanitaceae

PluteaceaeLimnoperdaceae

Nhánh Plicaturopsidoid


AtheliaceaeClavariaceae
Biểu đồ phát sinh chủng loài của Agaricales, dựa theo Matheny et al. (2006).[6]

Chú thích

  1. ^ a ă â Poinar, GO, Buckley R. (2007). “Evidence of mycoparasitism and hypermycoparasitism in Early Cretaceous amber”. Mycological Research 111 (4): 503–506. PMID 17512712. doi:10.1016/j.mycres.2007.02.004.
  2. ^ Heads, Sam W.; Miller, Andrew N.; Crane, J. Leland; Thomas, M. Jared; Ruffatto, Danielle M.; Methven, Andrew S.; Raudabaugh, Daniel B.; Wang, Yinan (2017). “The oldest fossil mushroom”. PLoS One 12 (6): e0178327. PMC 5462346 Kiểm tra giá trị |pmc= (trợ giúp). PMID 28591180. doi:10.1073/pnas.0701246104.
  3. ^ Underwood LM. (1899). Moulds, mildews and mushrooms: a guide to the systematic study of the Fungi and Mycetozoa and their literature. New York, New York: Henry Holt. tr. 97.
  4. ^ “Agaricales Underw. 1899”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2010.
  5. ^ Hibbett DS, Binder M, Wang Z, Goldman Y. (2003). “Another Fossil Agaric from Dominican Amber”. Mycologia 95 (4): 685–687. JSTOR 3761943. PMID 21148976. doi:10.2307/3761943.(yêu cầu đăng ký)
  6. ^ Matheny P B, Curtis J M, Hofstetter V, Aime M C, Moncalvo J M, Ge Z W, Slot J C, Ammirati J F, Baroni T J, Bougher N L, Hughes K W, Lodge D J, Kerrigan R W, Seidl M T, Aanen D K, DeNitis M, Daniele G M, Desjardin D E, Kropp B R, Norvell L L, Parker A, Vellinga E C, Vilgalys R, Hibbett D S (2006). “Major clades of Agaricales: a multilocus phylogenetic overview” (PDF). Mycologia 98 (6): 982–95. PMID 17486974. doi:10.3852/mycologia.98.6.982. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016. Lỗi văn phong Vancouver (trợ giúp)

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Agaricales: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Agaricales là một bộ nấm gồm hầu hết các dạng nấm lớn. Bộ này hiện có 33 họ còn sinh tồn, 413 chi và 13000 loài đã được miêu tả, cùng với năm chi tuyệt chủng được biết tới qua hóa thạch.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI