dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Ribes cucullatum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Ribes cucullatum là một loài thực vật có hoa trong họ Grossulariaceae. Loài này được Hook. & Arn. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1833.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Ribes cucullatum. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề bộ Tai hùm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Ribes cucullatum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Ribes cucullatum là một loài thực vật có hoa trong họ Grossulariaceae. Loài này được Hook. & Arn. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1833.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI